Mantelzorg, een belangrijk punt voor iedereen!

Mantelzorg is van ons allemaal. Je bent het, je wordt het of je hebt het (straks) nodig.

Het MIP is er voor iedereen: jong en oud, die op wat voor manier dan ook betrokken is bij mantelzorgers/ naasten. Misschien ben je zelf een (jonge) mantelzorger, ken je een (jonge) mantelzorger of kom je mantelzorgers tegen in je werk. Of ben je op een andere manier geïnteresseerd in het onderwerp; alle informatie rondom Mantelzorg in het Westerkwartier vind je hier!

We vullen de informatie op deze website zoveel mogelijk aan. Heb je een vraag en kun je de informatie nog niet vinden? Neem contact met ons op!

We helpen je bij het vinden van informatie, bieden advies en ondersteuning. We verzorgen voorlichting, scholing en houden het aanbod formele en informele respijtzorg up tot date. Respijtzorg is een ander woord voor 'op adem kunnen komen' of adempauze voor de mantelzorger. 

MIP Westerkwartier (Mantelzorg Informatie Punt) is onderdeel van Sociaal Werk De Schans.

Let op! In de herfstvakantie 2023 organiseren we weer een FUNdag voor jonge mantelzorgers! Lees er hier meer over: FUNdag 2023

Mantelzorg, wat is dat nu precies?

Mantelzorgers zijn mensen zoals jij en ik die hulp bieden en soms langere tijd voor iemand zorgen die ziek, hulpbehoevend, psychisch kwetsbaar of verslaafd is.

Dit kan een familielid van je zijn. Bijvoorbeeld je vader, moeder, opa, oma, broer of zus. Het kan ook een buur of goede vriend/ vriendin zijn. 

Naast het bieden van hulp aan een naaste, kun je je als mantelzorger ook veel zorgen maken.

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’

MantelzorgNL benadrukt daarbij dat het gaat om onbetaalde hulp. Mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. (bron: mantelzorg.nl) MIP Westerkwartier
(0594) 745 620
mantelzorg@sociaalwerkdeschans.nl

Klik hier voor de contactgegevens van de mantelzorgondersteuners en coordinator mantelzorg Westerkwartier/ MIP

Nieuws

21-09-2023

Prinsjesdag 2023: erkenning voor mantelzorgers!

De Koning benadrukte in zijn Troonrede de waardevolle rol van mantelzorgers: ‘Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en daarom moeten zij worden ondersteund, bijvoorbeeld door de samenwerking en kennisoverdracht met de professionele zorgverleners te verbeteren.’ Wij hadden het niet beter kunnen verwoorden en zijn blij met deze erkenning van mantelzorgers.

Lees meer