Mantelzorg, een belangrijk punt voor iedereen!

Mantelzorg is van ons allemaal. Je bent het, je wordt het of je hebt het (straks) nodig.

Het MIP is er voor iedereen: jong en oud, die op wat voor manier dan ook betrokken is bij mantelzorgers/ naasten. Misschien ben je zelf een (jonge) mantelzorger, ken je een (jonge) mantelzorger of kom je mantelzorgers tegen in je werk. Of ben je op een andere manier geïnteresseerd in het onderwerp; alle informatie rondom Mantelzorg in het Westerkwartier vind je hier!

We vullen de informatie op deze website zoveel mogelijk aan. Heb je een vraag en kun je de informatie nog niet vinden? Neem contact met ons op!

We helpen je bij het vinden van informatie, bieden advies en ondersteuning. We verzorgen voorlichting, scholing en houden het aanbod formele en informele respijtzorg up tot date. Respijtzorg is een ander woord voor 'op adem kunnen komen' of adempauze voor de mantelzorger. 

MIP Westerkwartier (Mantelzorg Informatie Punt) is onderdeel van Sociaal Werk De Schans.
Klik hier om direct naar de pagina voor mantelzorgers te gaan.
 

Mantelzorg, wat is dat nu precies?

We vinden het belangrijk dat je weet dat het woord "mantelzorg" een beleidsterm is waar heel erg veel vormen van zorg voor een ander onder vallen. Hierdoor kan het zijn dat jij je niet direct herkent in de term mantelzorg. 

‘Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp*’

MantelzorgNL benadrukt daarbij dat het gaat om onbetaalde hulp. Mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand worden opgelegd. Hulp aan mensen zonder gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. (bron: mantelzorg.nl) 

*Gebruikelijke hulp is zorg/ hulp die in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk hierbij aan de zorg en opvoeding van gezonde kinderen, een paar dagen zorgen voor een zieke partner of helpen in het huishouden als iemand tijdelijk lichamelijke klachten heeft. (bron: mantelzorg.nl) 

Mantelzorgers zijn dus mensen zoals jij en ik die hulp bieden en vaak langere tijd voor iemand zorgen die ziek, hulpbehoevend, psychisch kwetsbaar of verslaafd is.

Dit kan een familielid van je zijn. Bijvoorbeeld je kind(eren), vader, moeder, opa, oma, broer of zus. Het kan ook een buur of goede vriend/ vriendin zijn. 

Naast het bieden van hulp aan een naaste, kun je je als mantelzorger ook veel zorgen maken.

Kinderen en jongeren vallen onder de noemer jonge mantelzorgers. Hier hebben we een eigen pagina voor,  klik hier.MIP Westerkwartier
(0594) 745 620
mantelzorg@sociaalwerkdeschans.nl

Klik hier voor de contactgegevens van de mantelzorgondersteuners en coordinator mantelzorg Westerkwartier/ MIP

Nieuws

05-03-2024

NOTARIS TE GAST BIJ ALZHEIMERCAFE

Op dinsdagavond 12 maart is een ieder van harte welkom in bij het  Alzheimercafé  Westerkwartier. Deze keer in dienstencentrum de Schutse, Oldenoert 32 in Leek. Dit café heeft als thema: ‘’juridische aspecten bij dementie’’.  De inleiding wordt verzorgd door Mariën Balt (kandidaat notaris bij Velema-Rijks in Roden).

Lees meer