Positieve Gezondheid voor mantelzorgers.
Hoe kan Positieve Gezondheid jou als mantelzorger helpen in deze uitdagende tijd?

Door: Sociaal Werk de Schans
Datum: Donderdag 11 februari 2021
Tijd: 19.30 - 20.15


Help waar kan ik terecht?
Informatie over ergotherapie,personenalarmering, respijtzorg en andere voorzieningen.

Door wijkverpleegkundigen van Buurtzorg en Zonnehuis thuis.
Datum: donderdag 25 maart 2021
Tijd: 19.30 - 20.15

Deelname is gratis. Aanmelden voor één of beide bijeenkomsten via
mantelzorg@sociaalwerkdeschans.nl


Meer info: www.sociaalwerkdeschans.nl