Bij dementie komt een moment dat iemand niet meer in staat is de gevolgen van zijn/haar handelen goed te overzien. Daardoor kunnen juridische en financiële problemen ontstaan. Zorg dat het tijdig en goed geregeld is.

Tips:

Bewaar belangrijke papieren zoals hypotheekakte, huurovereenkomst, verzekeringspolissen e.d. overzichtelijk. Handig is de map "Mijn zaken op orde", die u kunt bestellen via www.mijnzakenoporde.nl

Beschikt u over internet, vraag dan een DigiD-code aan. Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich identificeren op websites van de overheid en van organisaties die een overheidstaak uitvoeren. Zo weten deze organisaties dat ze echt met u te maken hebben. Vindt u het makkelijk als iemand anders uw zaken regelt met de overheid? Dat kan via DigiD Machtigen.

Betaal vast lasten via een automatische incasso.

Regel bij de bank dat iemand gemachtigd wordt voor de bankrekening, of open een en/of rekening.

Laat uw naaste vastleggen wie hem/haar in de toekomst mag of mogen vertegenwoordigen op het gebied van geldzaken en welzijn en zorg. Dat kan via een volmacht of een levenstestament*, maar ook door het aanwijzen van een bewindvoerder en/of een mentor.

Bespreek, indien gewenst, met uw naaste het opstellen van een wilsverklaring. Bijvoorbeeld een euthanasieverzoek, een zorgverklaring of een niet-reanimeren verklaring.

Maak een codicil, waarin staat wie de meubels, sieraden of kleding krijgen na het overlijden. Maar ook hoe de uitvaart eruit moet zien.

Laat uw naaste het testament controleren of stel een testament op.*

Indien de persoon met dementie een rijbewijs heeft, is het van belang dat het CBR ingelicht wordt over de diagnose. In principe is het met een diagnose dementie verboden auto te rijden. Sinds begin 2010 echter mogen mensen die de diagnose zeer lichte of lichte dementie hebben na goedkeuring door het CBR auto blijven rijden.

 *  Het is aan het oordeel van de notaris of iemand nog voldoende wilsbekwaam is om een volmacht, levenstestament of een testament op te stellen of te wijzigen.