Naasten van mensen met dementie moeten een evenwicht zien de vinden tussen bescherming van de persoon met dementie tegen gevaar en het stimuleren van zijn onafhankelijkheid., Bedenk daarbij dat mensen met een (beginnende) dementie soms niet meer kunnen beoordelen of iets gevaarlijk is. Lees hieronder de voorzorgsmaatregelen:

VALLEN.

Ouderen vallen vaker. ook kan het zien van diepte en contrast minder worden. Kijk het huis na op allerlei zaken die een val kunnen veroorzaken, zoals losse kleden en matjes, kapotte traproeden, gladde vloeren, wankel meubilair, snoeren op de grond, enz.

VERLICHTING
Slechte verlichting kan de verwarring en de kans op ongelukken vergroten. Vooral in de slaapkamer, de keuken, de badkamer, de wc, op de trap en de overloop is goede verlichting belangrijk. Als de persoon met dementie de neiging heeft 's nachts op te staan, kunt u een lampje in de slaapkamer en op de gang laten branden.

HOUVAST.
Een leuning aan weerszijden van de trap en handgrepen bij het bad en de wc vergroten het gevoel vanm veiligheid.

GEVAARLIJKE STOFFEN.
Berg alle medicijnen, schoonmaakmiddelen en andere gevaarlijke vloeistoffen achter slot.
Zie er op toe dat de persoon met dementie de voorgeschreven medicijnen ook werkelijk inneemt.

KEUKEN.
Zet dingen die iedere dag worden gebruikt binnen handbereik, zodat de persoon met dementie niet op een trapje of stoel hoeft te klimmen om ze te pakken.
Berg scherpe messen en apparaten waar de patiënt niet veilig meer mee kan omgaan op.
Schaf een elektrische waterkoker aan die automatisch uitgaat als het water heeft gekookt.
Informeer bij het energiebedrijf naar mogelijkheden om het gasfornuis te beveiligen.

VERWARMING.
Gas- en elektrische kachels kunnen voor iemand met dementie een gevaar vormen. Leg nooit kleren te drogen op een kachel (brandgevaar!).
Gebruik geen elektrisch bijzetkacheltje in de badkamer.
Laat de geiser regelmatig controleren en zorg dat de ruimte waar hij hangt g oed is geventileerd.
Informeer bij het energiebedrijf naar mogelijkheden ter beveiliging van de gas- of elektrische kachel.

ANDERE VOORZORGSMAATREGELEN.
Gewone gasdetectors en rookmelders zijn alleen zinvol als er ook andere mensen in huis wonen. De persoon met dementie weet mogelijk niet wat het alrmgeluid betekent. Er bestaan ook rookmelders die draadloos een signaal naar een meldcentrale kunnen geven.
De persoon met dementie moet geen elektrische deken gebruiken als het risico op incontinentie aanwezig is.
Als de persoon met dementie rookt, zie er dan op toe dat hij geen brandende lucifers of siagaretten laat vallen of in bed rookt.