Goede verzorging kan ervoor zorgen dat uw naaste met dementie lang in zijn eigen omgeving kan blijven. Onderstaande praktische richtlijnen zijn een samenvatting van alle tips uit deze agenda en kunnen u helpen in de omgang.

Sluit aan bij een veranderende belevingswereld
Door de dementie verliest u naast steeds meer de greep op zijn omgeving. Mensen en situaties - en de samenhang daartussen - worden steeds onduidelijker. Door aan te sluiten bij de veranderende belevingswereld laat u hem zo veel mogelijk in zijn waarde. Hij komt het best tot zijn recht als u hem herkenning, veiligheid, vertrouwdheid en geborgenheid biedt in zijn woonomgeving en in de reactie op zijn gedrag.

Zorg voor een vaste dagindeling
Mensen met dementie hebben door de verstoorde tijdsbeleving en kunnen hun eigen geheugen niet vertrouwen. Structuur in de dag geeft houvast. Op een vaste tijd opstaan en eten helpen bijvoorbeeld.

Regelmatig rusten
Het beschadigde brein werkt op alle toeren en gebruikt daardoor veel energie. Het helpt daarom niet te veel dingen op een dag te doen en regelmatig rust te nemen.

Prikkel de zintuigen
Als de zintuigen tegelijk worden geprikkeld is de kans groter dat iemand informatie opneemt. "We gaan aan tafel" zegt hem bijvoorbeeld meer als hij de gedekte tafel ziet en het eten ruikt.

Ondersteun gevoel van tijd
Help uw naaste met dementie met een duidelijke kalender en een klok met dag en datumaanduiding. Moedig hem aan regelmatig op de klok te kijken en bijvoorbeeld in een agenda af te strepen wat er is gebeurd.

Regelmatig bewegen
Onderzoekers raden mensen met dementie aan om iedere dag een half uur stevig te bewegen, zoals een wandeling, dansen of fietsen.

Praten en begrip tonen
Uw naaste kan angstig worden doordat hij niet begrijpt wat er met hem gebeurt, of zich verloren voelen in een voor hem vreemde omgeving. Dit gaat niet weg door ergens anders over te beginnen. Praat erover en probeer hem te troosten.

Informeer de omgeving
Door open over de dementie te praten, kunt u voorkomen dat er misverstanden optreden bij vrienden, kennissen of familie. Bespreek het proces en de zorg met hen, zodat u van elkaar weet hoe u de dementie beleeft en met elkaar op een lijn kunt komen.

Vertel het de (klein)kinderen
Kinderen vangen vaak signalen op dat er iets ernstigs is. Om de band tussen (groot)ouders en (klein)kinderen geen geweld aan te doen, kunt u vertellen wat dementie betekent. Vertel dat hersenveranderingen de oorzaak zijn van dementie en dat het steeds erger wordt. Zeg ook dat niemand de schuld heeft en dat uw naaste het moeilijk vindt om dingen te onthouden en daarom steeds hetzelfde vraagt. En dat vreemd gedrag een reactie is op wat hij meemaakt.

Voorkom een gevoel van falen
Als u iemand steeds wijst op waar hij tekortschiet, kan hij zichzelf terugtrekken of boos worden om het gevoel van eigenwaarde te behouden. Hij ziet niet in waarom dingen niet meer weet. Het heeft daarom weinig zin om hem te corrigeren of tegen te spreken.

Pas de communicatie aan
Houd rekening met de beperkingen van uw naaste als u met hem praat. Zorg dat u als u iets zegt zijn aandacht hebt. Ga in zijn gezichtsveld staan, gebruik korte zinnen met een vraag of mededeling per zin. Controleer of hij u gehoord of begrepen heeft. Ga er niet te snel vanuit dat hij niet snapt wat u bedoelt, geef hem de tijd om uw vraag of mededeling te verwerken.

Zoek passende activiteiten
Maak ruimte voor gezelligheid en ontspanning. Zoek samen activiteiten uit die passen bij wat uw naaste nog kan en wil doen. HIj kan vroegere hobby's vaak met wat aanpassingen nog prima uitoefenen. Muziek luisteren of sporten werkt bovendien ontspannend.

Veiligheid bewaren
Als de dementie vordert is het goed om de kans op ongelukken in huis zo klein mogelijk te maken. Hulpmiddelen en aanpassingen maken de verzorging minder zwaar en komen de veiligheid ten goede. Bij thuiszorgwinkels, de website www.thuiswonenmetdementie.nl of een ergotherapeut kunt u hierover informatie en advies aanvragen.