Mensen met dementie die apathisch zijn, hebben minder interesse in de wereld om zich heen. Ze hebben geen zin meer om iets te doen, hebben afgevlakte emoties en zijn moeilijker te betrekken in sociale situaties.
Apathie komt vaak voor in combinatie met depressie, maar minstens even vaak alleen, zonder dat er sprake is van een sombere stemming of depressiviteit. Naarmate de dementie ernstiger wordt, neemt de apathie vaak toe.

Oorzaak
Apathie lijkt veroorzaakt te worden door zowel biologische (veranderingen in de hersenen) als psychologische factoren. Daardoor kan iemand geen initiatief meer nemen om bepaalde activteiten te ondernemen. Mensen hebben ook ieder een eigen persoonlijkheid en manier van omgaan met problemen. Het apathisch gedrag kan beïnvloed worden door de manier waarop de patiënt de veranderingen ervaart die bij de dementie horen. Ook de manier waarop de omgeving hiermee omgaat speelt een rol.

Omgaan met apathie.
Als u merkt dat uw partner of familielid niets tot weinig meer wil, kunt u zich soms machteloos voelen. Probeer voor ogen te houden dat hij niet uit vrije wil apathisch is. De volgende tips kunnen u helpen beter om te gaan met de apathie en mogelijk de apathie te verminderen:
  • Stimuleer uw partner activiteiten te ondernemen waarvan u weet dat hij deze nog goed kan en leuk vindt. Hij zal zich hierdoor zekerder gaan voelen. Voorbeelden zijn wandelen, luisteren naar muziek en oude foto's bekijken. Overvraag hem niet.
  • Probeer hem te betrekken bij (vroeger) favoriete bezigheden. Gebruik daarbij oude foto-albums of video-opnamen.
  • Haal herinneringen aan vroeger op; waarschijnlijk kan uw naaste daar beter over praten dan over recente gebeurtenissen.
  • Laat hem of haar nog zo veel mogelijk zelf doen, met zo min mogelijk hulp.
  • Probeer de juiste balans te vinden tussen rust en activiteit. Houd een vaste routine aan en vermijd veranderingen zo veel mogelijk.
  • Probeer uw naaste contact te laten houden met andere mensen en voorkom een sociaal isolement. Dit geeft hem of haar het gevoel er nog bij te horen en mee te tellen.
  • Door hem vaak te corrigeren, kan iemand met dementie zich onzeker of somber gaan voelen en zelfs bepaalde activiteiten gaan vermijden. Probeer u geen zorgen te maken over hoe hij bepaalde dingen doet, zolang hij zichzelf of anderen niet in gevaar brengt.
  • Bij ernstig dementerende mensen kunt u met behulp van zintuigactivering zoals "snoezelen" op een positieve manier proberen weer met hen in contact te komen. Voorbeelden van zintuigstimulering zijn muziek, tastmaterialen (zachte stoffen,, aaien van dieren), laten zien van verschillende kleurprojecties of foto's, laten ruiken van verschillende aroma's en laten proeven van verschillende smaken.