Mensen met iemand met dementie verzorgen hebben het zwaar. Zwaarder dan andere mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat zij viermaal meer medicijnen gebruiken en drie keer vaker de huisarts bezoeken. Veel voorkomende klachten zijn prikkelbaarheid en gespannen zijn, stress en slecht slapen.

Dementelcoach ondersteunt u om een vitale mantelzorger te blijven en biedt telefonische hulp aan de mantelzorgers van mensen met dementie. Dit kan in een in een traject van een aantal gesprekken met een vaste coach. Hoeveel gesprekken kunt u zelf bepalen. Tijdens de gesprekken kunt u:

  • uw hart luchten
  • adviezen inwinnen
  • problemen bespreken
Hoe werkt Dementelcoach?
U meldt zich telefonisch of per e-mail aan bij Dementelcoach. Na aanmelding krijgt u een vaste coach toegewezen. Deze neemt contact met u op voor de telefonische coachgesprekken.

U kunt gebruik maken van 10 gesprekken. De gesprekken duren ongeveer 45 minuten. Mocht u in een latere fase weer behoefte hebben aan coaching, dan kunt u zich opnieuw aanmelden.
U kunt zich ook door de huisarts of een andere zorgverlener laten aanmelden. Bespreek het eens.

De coaches
De coaches zijn zorgverleners met ervaring in de zorg voor mensen met dementie. Zij zijn geschoold in de telefonische begeleiding van naasten van mensen met dementie.

Voor wie?
Iedereen die zorgt voor iemand met dementie kan gebruik maken van Dementelcoach, Dit kan vanaf het moment dat de diagnose is gesteld. Wacht niet te lang met hulp inroepen.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan de dienstverlening van Dementelcoach.

Dementelcoach wordt gefinancierd door het Ministerie van VWS en ondersteund door Alzheimer Nederland en Vilans.

U STAAT ER NIET ALLEEN VOOR. WIJ STAAN ACHTER U!
Om u aan te melden of als u aarzelt of meer informatie wilt:

Telefoonnummer: 0800-0228077 (gratis)
E-mailadres: info@dementelcoach.nl
Website: www.dementelcoach.nl