Logeerhuizen zijn meestal een onderdeel van een instelling. Maar er zijn ook logeerhuizen die door particulieren zijn opgezet. Soms komen volwassenen met dementie hier ook voor in aanmerking.

Het doel van een logeerhuis is dat de familieleden even ontlast worden van de dagelijkse zorg voor de personen met dementie. De familieleden kunnen dingen ondernemen die thuis niet mogelijk zijn. De logeeropvang is mogelijk van maandag tot en met vrijdag, in het weekend en tijdens vakantieperioden.

Waar en hoe?
De bestaande logeerhuizen zijn gehuisvest in een aanpalende zorginstelling of speciaal daarvoor opgezette accommodatie. Het zorgaanbod is te vergelijken met dat van de tijdelijke opvang in een verzorgingshuis. De opzet is meestal kleinschalig (tussen de vijf en tien plaatsen).
De opnameduur bedraagt maximaal drie weken, onder bepaalde voorwaarden te verlengen met nogmaals drie weken.
De deelnemers krijgen steun, zorg en begeleiding vanuit een verzorgingshuis, de thuiszorg, het ziekenhuis en/of verpleeghuis. Meestal wordt dit in een samenwerkingsverband aangeboden.

Voorbeelden van LOGEERHUIZEN in onze regio zijn:Voor informatie over de mogelijkheden en de vergoeding binnen het Westerkwartier kunt u het beste contact opnemen met het Wmo-loket.