De cursus Mantelzorgondersteuning is ontwikkeld voor professionals die in hun werk in aanraking komen met mantelzorgers, zoals wijkverpleegkundigen, maatschappelijk dienstverleners, medewerkers van Wmo-loketten, praktijkondersteuners en medewerkers van thuiszorgorganisaties.

In de cursus krijgen professionals: 
  • kennis aangereikt over wat mantelzorg is en wie mantelzorgers zijn;
  • inzicht in de oorzaken en gevolgen van overbelasting;
  • kennis over de ondersteuningsmogelijkheden, waarbij verder ingegaan wordt op het betrekken van het eigen netwerk en ondersteuning door middel van respijtzorg;
  • inzicht in hoe professionals het gesprek met mantelzorgers en zorgvragers hierover kunnen voeren, zodat ondersteuning aanvaard wordt.

De online cursus wordt aangeboden door Augeo en is ontwikkeld met input van het Expertisecentrum Mantelzorg. Deelname aan de cursus kost 25 euro excl btw.

Ga naar de website >