Steeds meer mensen met dementie blijven thuis wonen. Wat vraagt dit nu van de mensen die de zorg voor hen op zich nemen? Hoe werken professionals en organisaties samen? Rond deze vragen is de e-learning 'Informele Zorg rond mensen met dementie' ontwikkeld door de Hogeschool Utrecht, in samenwerking met ervaringsdeskundige mantelzorgers. Deze e-learning is bedoeld voor MBO niveau 3/4 en HBO niveau 6.

Uitgangspunt voor de ontwikkeling van de e-learning was het competentieprofiel en de 5 taakgebieden van een sociaal werker. Door de e-learning te gebruiken krijgt men een goed beeld van de eigen competenties en van de taakgebieden als opgave voor de sociaal werker. Tegelijkertijd leert de sociaal werker van de diverse lijsten die een goed en actueel beeld geven van tools, (basis) literatuur en video's. De opdrachten kunnen in groepjes of individueel gemaakt worden. Er is steeds aangegeven welke leerstijl op de voorgrond treedt. Een eerder, met het werkveld, ontwikkeld profiel professioneel werken Informele Zorg vormt de basis van deze e-learning

Voor wie?
  • Zorg- en welzijnsorganisaties
  • verzekeraars
  • gemeenten en belangenbehartigers van informele zorgk
  • vrijwilligers
  • mantelzorgers van een kwetsbare oudere (dementie)
Ga naar de e-learning >